Categories
Koshirae

Koshirae with engravings

Koshirae for a Wakizashi

Signature/mei:

Materials:

  • Tsuba: shakudo, gold
  • Fuchi kashira: shakudo,
  • Kozuka: shakudo
  • Saya/tsuka: red lacquered, engraved

Era/jidai: late Edo

Dimensions:

  • Saya: 39.0cm
  • Tsuka: 14.1cm
  • Total: 53.5cm

Price: €2500 / $2750

DSC_3821
DSC_3820
DSC_3822
DSC_3824
DSC_3825
DSC_3827
DSC_3823
DSC_3828
DSC_3834
DSC_3835
DSC_3836
DSC_3837
DSC_3840
DSC_3839
DSC_3838
DSC_3875
DSC_3865
DSC_3868
DSC_3862
DSC_3861
DSC_3855
DSC_3858
DSC_3841
DSC_3850
DSC_3849
DSC_3833
DSC_3832
DSC_3831
DSC_3830
DSC_3940
previous arrow
next arrow
DSC_3821
DSC_3820
DSC_3822
DSC_3824
DSC_3825
DSC_3827
DSC_3823
DSC_3828
DSC_3834
DSC_3835
DSC_3836
DSC_3837
DSC_3840
DSC_3839
DSC_3838
DSC_3875
DSC_3865
DSC_3868
DSC_3862
DSC_3861
DSC_3855
DSC_3858
DSC_3841
DSC_3850
DSC_3849
DSC_3833
DSC_3832
DSC_3831
DSC_3830
DSC_3940
previous arrow
next arrow