Kozuka

 • Futatokoro-mono by Kazutsura
  Kozuka & Kogai (Futatokoro-mono): Insects Signature/mei: Kazutsura Material: base material shakudo, silver iroe nanako, gold … Read more
 • Heron – Goto Kenjo
  Kozuka: Heron in water with flowers Signature/mei: Goto Masatsugu + kao Goto Kenjo – 7. … Read more
 • Ikebana scissors – Goto Kanjo
  Kozuka: Ikebana scissors Signature/mei: Mitsusuke (Goto Kanjo) Material: shakudo with very fine nanako, scissors in … Read more
 • Hotei sleeping in bag
  Kozuka: Hotei sleeping in his bag Signature/mei: Hidefusa Material: shibuichi with kiriba and katakiriba Dimension: … Read more
 • Hotei with child
  Kozuka: Hotei with child on his back Signature/mei: Kozui Material: shibuichi with kiriba and katakiriba … Read more
 • Crane
  Kozuka: Crane next to river Signature/mei: Furukawa Tsuneyoshi/Jochin (with Kao) Era/jidai: late Edo Dimension: 9.74 … Read more
 • Somin – Shōki
  Kozuka: Somin – Shoki the demon queller Signature/mei: Somin Material: rogin / kiriba / katakiriba … Read more