Categories
Koshirae

Koshirae for a tanto or wakizashi

Koshirae for small wakizashi or large tanto

Signature/mei: mumei

Materials:

  • Tsuba: shakudo, gold
  • Fuchi kashira: shakudo,
  • Kozuka: shakudo
  • Saya/tsuka: red lacquered

Era/jidai: late Edo

Dimensions:

  • Saya: 47.0cm
  • Tsuka: 15.5cm
  • Total: 63.0cm

Price: €3200 / $3500

The tsuba of this koshirae comes with a NBTHK hozon paper which attributes the tsuba to Aizu Shoami.

kke_2
kke_1
DSC_3975
DSC_3976
DSC_3977
DSC_3978
DSC_3979
DSC_3980
DSC_3981
DSC_3983
DSC_3982
DSC_4005
DSC_4008
DSC_4011
DSC_4384
kke_6
kke_5
kke_4
kke_3
DSC_4019
kke_8
kke_7
DSC_3987
DSC_3986
DSC_3985
DSC_3984
DSC_3989
DSC_3988
DSC_4026
previous arrow
next arrow
kke_2
kke_1
DSC_3975
DSC_3976
DSC_3977
DSC_3978
DSC_3979
DSC_3980
DSC_3981
DSC_3983
DSC_3982
DSC_4005
DSC_4008
DSC_4011
DSC_4384
kke_6
kke_5
kke_4
kke_3
DSC_4019
kke_8
kke_7
DSC_3987
DSC_3986
DSC_3985
DSC_3984
DSC_3989
DSC_3988
DSC_4026
previous arrow
next arrow