Categories
Tsuba

Jingo – Sakuragawa

Tsuba: Jingo – Sakuragawa

Signature/mei: 3. Gen. Jingo

Material: iron

Era/jidai: late Edo

Shape: round

Dimensions: 73.8mm x 70.8mm x 5.0mm

NBTHK: Hozon Tokubetsu Hozon (3. Generation Jingo)